Projekt byl úspěšně zaregistrován. Gratulujeme!

Předregistrace projektu

Gratulujeme, rozhodli jste se nezávazně registrovat svůj projekt na Fundlift.cz - první českou equity crowdfunding platformu!

Abychom mohli předložit Váš projekt investiční komisi a Váš záměr mohl být mezi prvními, které budou prezentovány investorům během spuštění platformy Fundlift, potřebujeme více informací o Vašem projektu.

Registrace je nezávazná a k profilu se po jeho odeslání není možné vrátit.

V této fázi kontaktujeme každý registrovaný projekt a jsme připraveni Vám pomoct s dokončením formuláře. V případě potřeby prosím pište na adresu info@fundlift.cz.

Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou v tuto chvíli pouze podklady pro investiční komisi a nebudou v této podobě zveřejněny. Před spuštěním Fundift.cz budete mít možnost informace o projektu změnit do finální podoby.

Veškeré položky 1. kroku jsou povinné.Povinná položka.
Povinná položka.
Povinná položka. Například adresa@example.com


Povinná položka.
Povinná položka.
Fundlift začne s projekty kategorie Technologie, sektorové zaměření však budeme brzy rozšiřovat. Podělte se s námi o zajímavý projekt již teď.
0/170 znaků
Povinná položka.
Soubor můžete také nahrát přetáhnutím do tohoto místa

Vyberte prosím obrázek projektu ve formátu jpg nebo png. Povinná položka.

Shrnutí projektu

Shrňte informace o Vašem projektu, které budou rozvedeny detailněji v dalších sekcích níže. Používejte zde terminologii, které rozumí i někdo, komu není obor Vašeho podnikání blízký. Nedělejte nerealistické předpovědi, Váš projekt musí mít dosažitelné cíle.

Povinná položka.

Důležité odkazy

Odkazy na webové stránky, sociální sítě, ...

Problém

Popište, jaký problém řeší vaše cílová skupina, jak jej řešili doteď, v čem přinášíte inovaci a v čem spatřujete hlavní příležitost ve vyřešení tohoto problému.

Doporučujeme snažit se kvantifikovat – např. kolik stojí aktuální vyřešení problému času a peněz v čem přinášíte zlepšení. Složitější problémy lze popisovat pomocí analogií, pomáhá to investorovi rychleji pochopit podstatu.

Řešení

Zde je prostor pro rozsáhlejší popis vašeho řešení. Doporučujeme použít video nebo obrázky. V popise můžete uvést vlastnosti, funkce, použitou technologii a tržní výhodu (ideálně takovou, kterou je těžké napodobit).

Úspěchy

Jakých úspěchů doposud vaše řešení dosáhlo? Co dokazuje, že jste na správné cestě? Kolik máte stávajících zákazníků? Dosáhli jste nějakých jiných zajímavých dílčích úspěchů? Case studies?

Business model

Jakým způsobem vyděláváte nebo plánujete vydělat peníze?

Využití zdrojů

Jak plánujete využít investici? V čem vás posune dál a jaké aktuální bariéry vyřeší?

Cílový trh

Zde popište trh na který cílíte a jeho velikost. Doporučujeme odvolávat se na data a výzkumy (i třetích stran) a používat kvantifikaci. Můžete použít obrázky a grafy.

Proč teď?

Není od věci uvést, proč je právě teď vhodný čas tento trh oslovit a jaký je jeho očekávaný vývoj. Opět je lepší použít data třetích stran nebo vlastní výzkumy.

Proč je právě váš projekt tím pravým pro daný trh?

Jaké jsou vaše plány růstu popř. klíčové milníky?

Jaké jsou vaše plány růstu popř. klíčové milníky?

Jak chcete zvolený trh oslovit (go to market strategie)? Doporučujeme ke zvoleným nástrojům a kanálům připojit také úvahu nad investovanými náklady vs. náklady na získání zákazníka, popř. návratnost (Customer Lifetime Value). Pokud vám pomáhají nebo mohou pomoci partneři, můžete je také zmínit.

Konkurence

Kdo je vaše konkurence a co vaše hlavní výhoda oproti ní?

Aktuální způsob financování

Aktuální způsob financování

[název zdroje] + [částka]

Growth stage

Uveďte, v jaké fázi růstu se nacházíte.

Investice

O jakou částku usilujete a jaký za ni nabízíte podíl.

Overfunding

Vyplňte pouze pokud máte zájem o overfunding maximální nabízený podíl.

Exit strategy

Uveďte, jaká je očekávaná exit strategie pro vás a vaše investory a jakým způsobem na ní vyděláte. Uveďte očekávané časové rozpětí a očekávané zhodnocení firmy.

Údaje o společnosti

Fulltime zaměstnanci

Ke každému uvěďte jméno, aktuální pozici a případný odkaz na profil

+ přidat další pozici

Investoři, poradci a konzultanti

Ke každému uvěďte jméno, aktuální pozici a případný odkaz na profil

+ přidat další osobu

Očekávaná velikost týmu za 3 roky

Jak velký tým čekáte, že budete mít za tři roky?